Mitjançant aquesta memòria d’actuacions volem donar a conèixer la situació actual d’una realitat, la prostitució al barri del Raval, alhora que una experiència, la de proximitat realitzada per l’equip de professionals i voluntàries de El Lloc de la Dona al llarg del 2010.