Centre d'atenció a dones en contextos de prostitució El Lloc de la Dona - Germanes Oblatas

0 Sponsors

€0

PayPal

Direct Bank Transfer

Per fer el donatiu per compte bancari pots procedir a efectuar una transferència de l'import desitjat al següent compte corrent

Titular del compte bancari - Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor
Número de compte corrent - E508 2100 04 80920200077008
Entitat bancària - La Caixa

El Lloc de la Dona funciona com un espai obert d’acollida, de reunió i d’atenció a les necessitats de les dones que exerceixen prostitució i/o són víctimes de tracta amb finalitats d’explotació sexual. Un espai on les dones poden sentir-se segures, reconegudes en els seus drets, escoltades i valorades. Per això donem molta i importància a la primera acollida i a l’atenció de les necessitats de les dones i les seves famílies, creant vincles de confiança i complicitat que les ajudin a reforçar la seva autoestima i autonomia.

L’objectiu doncs és promoure el desenvolupament integral i l’apoderament de les dones que atenem reduint les situacions d’exclusió, estigmatització i injustícia que pateixen i treballant pel reconeixement i l’exercici dels seus drets.

A tal efecte desenvolupem els següents programes:

  • ATENCIO SOCIAL I ATENCIO A LA SALUT
  • ITINERARIS DE FORMACIÓ I INSERCIÓ LABORAL
  • PARTICIPACIÓ SOCIAL I SOCIALITZACIÓ
  • VOLUNARIAT

Organigrama:

Organigrama Lloc de la Dona