Germanes Oblatas

Oblates Barcelona

El Lloc de la Dona és un centre d’atenció social que pertany a la congregació religiosa de Germanes Oblates del Santíssim Redemptor. Una congregació que va néixer l’any 1870 a Madrid amb la finalitat d’acollir i acompanyar dones en...

Misió, visió y valors

 MISIÓ  La missió dels projectes socials es desenvolupa en dues vessants que es complementen i retroalimenten: Afavorir el desenvolupament integral i l’autonomia de les dones que exerceixen la prostitució i viuen situacions d’exclusió i d’injustícia; contribuint a la realització...

Centre d'atenció a dones en contextos de prostitució El Lloc de la Dona - Germanes Oblatas

Lloc de la Dona

El Lloc de la Dona funciona com un espai obert d’acollida, de reunió i d’atenció a les necessitats de les dones que exerceixen prostitució i/o són víctimes de tracta amb finalitats d’explotació sexual. Un espai on les dones poden...

Dona Kolors

Després de molts anys treballant en processos de formació laboral dins del Lloc de la Dona, en l’any 2012 es va donar la cobertura necessària per fer realitat una projecte d’emprenedoria social que possibilités a les dones una inserció...