llocdeladona

 OBJECTIUS GENERALS

  1. Contribuir a la millora de la qualitat de vida de les dones que exerceixen o han exercit prostitució, i afavorir processos d’autonomia personal i d’inserció sociolaboral. Per a això desenvolupem els projectes detallats més endavant.
  2. Sensibilitzar a la ciutadania i fomentar la intervenció comunitària sobre la realitat de la prostitució.

 ACCIONS 

Les accions de sensibilització tenen tres àmbits o destinataris diferents d’actuació:

  • Les pròpies dones de l’entitat i el voluntariat.
  • Grups d’incidència: estudiants, professionals, tècnics o polítics de diversos àmbits (salut, educació i treball social, mitjans de comunicació, investigadors, administracions, etc.)
  • Ciutadania en general

En tots es busca facilitar l’acostament a la realitat diversa i canviant; afavorir el diàleg, la reflexió conjunta i generació de pensament; creació d’aliances i vincles de suport; valoració de la situació actual i recerca de noves respostes.