El Lloc de la Dona és un centre d’atenció social gestionat per les Germanes Oblates del Santíssim Redemptor, una congregació religiosa fundada el 1870 a Madrid. La seva missió és acollir i acompanyar les dones en contextos de prostitució, víctimes de tracta amb finalitats d’explotació sexual i/o en situació d’exclusió social. Aquesta tasca es realitza a través de centres d’atenció, recursos residencials i la presència en llocs on s’exerceix la prostitució, a més d’activitats de sensibilització social i incidència política.

Les Oblates van arribar a Barcelona el 1898 i es van establir inicialment al carrer Bellesguard. El 1984 es van traslladar al barri del Raval, on hi havia una gran concentració de dones en situació de prostitució. Després d’anys de treball en l’àrea, el 1996 van inaugurar el Lloc de la Dona, un espai autònom i propi per desenvolupar un programa integral d’atenció a aquestes dones.

Missió

Promoure el desenvolupament integral i l’autonomia de les dones en contextos de prostitució, així com sensibilitzar i denunciar les injustícies socials que els afecten.

Visió

Estem compromeses amb la realitat social i de les dones, oferint respostes creatives a noves necessitats. Busquem visibilitzar la injustícia cap a les dones i treballar per a la transformació social. Afavorim la formació contínua, l’avaluació de projectes i la sostenibilitat econòmica mitjançant la diversificació de fonts de finançament i aliances.

Valors

Reconeixement de la persona, acollida, respecte, compromís solidari, gratuïtat i altruisme, esperança i compromís.

Objectius

  • Millorar la qualitat de vida de les dones en prostitució i víctimes de tracta mitjançant projectes a mida.
  • Sensibilitzar sobre la realitat de la prostitució i lluitar contra l’estigmatització.