llocdeladona2

 PROJECTE: DE L’ACOLLIMENT A LA INCLUSIÓ 

Aquest projecte s’adreça a les dones que arriben a l’entitat a través del treball a través de les educadores de carrer, que provenen derivades d’altres entitats que treballen en el mateix àmbit o bé per compte propi. Des del servei d’atenció social es realitza un servei d’acolliment individualitzat (orientació, informació i intervenció) en relació a aspectes relacionats amb la salut, coordinació amb serveis socials i suport a l’autonomia. A més es realitza un treball comunitari de sensibilització, intervenció en medi obert i activitats de socialització entre les dones ateses.

 PROJECTE: DE PORTES ENDINS 

El projecte De Portes Endins ofereix atenció integral a dones que treballen en locals tancats (clubs, locals d’alternació, pisos). L’objectiu és oferir assessorament sobre serveis disponibles i entitats especialitzades en l’atenció a treballadores sexuals, així com acompanyament i oferiment de tots els serveis que des de l’entitat es duen a terme (atenció social, formació i inserció laboral) des del mateix projecte també es realitza un treball en el propi medi a través de visites setmanals a locals i pisos de la ciutat de Barcelona realitzant un treball educatiu i de sensibilització en salut sexual així com en la detecció de necessitats personals de les dones que treballen en aquests espais.

 PROJECTE: FORMACIÓ I INSERCIÓ 

A través del servei de Formació i Inserció es vol donar resposta a les alternatives de treball que ens demanen els dones. Amb aquesta finalitat, s’ofereixen itineraris formatius a través de cursos per a l’aprenentatge d’idiomes (castellà i català), tallers d’habilitats prelaborals, tallers i cursos d’especialització professional propis i derivació a centres externs (cursos de costura, cambrera de pisos, atenció sanitària, etc.). Es realitza un seguiment personalitzat de suport i assessorament en la recerca de treball, seguiment en les contractacions aconseguides a través de l’entitat i servei de borsa de treball, amb un seguiment professional i educatiu.

 PROJECTE: VOLUNTARIAT 

És un projecte de formació i gestió de les persones voluntàries que realitzen activitats en l’entitat. Està inclòs dins del programa de voluntariat de la institució a nivell nacional. Pretén ser un canal de participació per a homes i dones que vulguin dedicar una estona de temps de manera solidària a desenvolupar activitats amb les dones usuàries del servei. Les activitats a desenvolupar són: classes d’alfabetització, castellà, català; tallers d’inserció laboral, habilitats socials, acolliment, etc.