0 Sponsors

€0

PayPal

Direct Bank Transfer

Per fer el donatiu per compte bancari pots procedir a efectuar una transferència de l'import desitjat al següent compte corrent

Titular del compte bancari - Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor
Número de compte corrent - E508 2100 04 80920200077008
Entitat bancària - La Caixa

 MISIÓ 

La missió dels projectes socials es desenvolupa en dues vessants que es complementen i retroalimenten:

  • Afavorir el desenvolupament integral i l’autonomia de les dones que exerceixen la prostitució i viuen situacions d’exclusió i d’injustícia; contribuint a la realització personal i a la seva integració social i laboral.
  • Treballar per la sensibilització i la transformació social tot denunciant situacions d’injustícia social que afectin a les dones.

 VISIÓ 

Estem amatents a la realitat social i de la dona, per oferir respostes creatives a les noves necessitats i desafiaments. Volem fer visible la situació d’injustícia de les dones i el nostre compromís per la transformació social.

Afavorim la formació contínua i l’avaluació dels projectes, per a una millora professional i un treball de qualitat. Des d’una identitat compartida i la vinculació a l’entitat, enfortim el treball en equip i vetllem per la integració i l’aprenentatge mutu entre totes les persones que participem en els projectes.

Ens comprometem en la sostenibilitat econòmica dels projectes, diversificant les fonts de finançament, impulsant l’autofinançament i establint noves aliances.

 VALORS 

Les persones que participem en els projectes socials de les oblates vivim i actualitzem un conjunt de valors que ens identifiquen amb la Congregació, que els manté en el temps.

  • Reconeixem a l’altre/a com a PERSONA, amb plena dignitat, drets i possibilitats. És la base des d’on acompanyem i construïm el treball en equip.
  • L’ACOLLIMENT autèntic, proper i constant es respira en els projectes i impregna qui s’apropa creant espais de familiaritat, calidesa i alegria.
  • Treballem des del RESPECTE a la persona i als processos de creixement i canvi, tot acceptant i integrant la diversitat.
  • L’especial sensibilitat cap a les realitats de vulneració de drets de les dones i l’anhel per la igualtat i la justícia social es converteix en COMPROMÍS solidari i responsable, implicant-nos des d’una perspectiva de gènere.
  • La GRATUÏTAT i l’altruisme, ens mantenen disponibles per tal d’oferir oportunitats, més enllà de la pura eficàcia i recerca de resultats.
  • Creiem fermament en la dona i per això, mantenim l’ESPERANÇA i la confiança.

 CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

Els projectes socials són espais de referència per a la dona, on afavorim la consolidació de les seves potencialitats i el creixement personal. Són entorns de reflexió on l’experiència es converteix en motor de canvi social.

Treballem des de la realitat concreta en què s’insereix la dona i el projecte, per CONTEXTUALITZAR les intervencions.

OBERTURA, EMPATIA I ESCOLTA ACTIVA sostenen la nostra particular relació amb les dones que participen en els projectes, la qual cosa ens permet adoptar criteris d’actuació basats en la FLEXIBILITAT. Respectem els ritmes de cada dona, veritable protagonista del seu procés i presa de decisions. Acompanyem els processos de millora i creixement, generant VINCLES RELACIONALS que afavoreixen la fortalesa de la dona i LA SEVA ATENCIÓ INTEGRAL.

TREBALLEM EN XARXA amb altres professionals i institucions i també EN EQUIP, amb el desig d’oferir un SERVEI DE QUALITAT, INTERDISCIPLINÀRIA, amb participació activa del VOLUNTARIAT, tenint en compte les aportacions de totes i cadascuna de les persones que integrem els projectes.