Germanes Oblatas

0 Sponsors

€0

PayPal

Direct Bank Transfer

Per fer el donatiu per compte bancari pots procedir a efectuar una transferència de l'import desitjat al següent compte corrent

Titular del compte bancari - Hermanas Oblatas del Santísimo Redentor
Número de compte corrent - E508 2100 04 80920200077008
Entitat bancària - La Caixa

El Lloc de la Dona és un centre d’atenció social que pertany a la congregació religiosa de Germanes Oblates del Santíssim Redemptor. Una congregació que va néixer l’any 1870 a Madrid amb la finalitat d’acollir i acompanyar dones en contextos de prostitució, víctimes de tracta amb finalitat d’explotació sexual i/o en situació d’exclusió social. Una tasca que es duu a terme en centres d’atenció, recursos residencials i/o apropament als llocs on s’exerceix la prostitució des de diferents àrees de l’acció social, així com a través de la presència a plataformes i diferents accions de sensibilització social i incidència política.

Les oblates estan presents a Barcelona des de l’any 1898. Aquesta va ser la darrera comunitat oberta per la fundadora. Inicialment es van ubicar al carrer Bellesguard, on avui està situada la Universitat Abad Oliva, als afores de la ciutat. Però al 1984 decideixen instal·lar-se al barri del Raval, on, en aquella època, es concentrava el major volum de dones exercint la prostitució. Al cap d’uns anys de contacte directe amb aquesta realitat, es van adonar que calia disposar d’un espai propi i autònom que permetés desenvolupar un programa integral d’atenció a la dona en contextos de prostitució al Raval, i és així com s’inaugura al 1996 l’actual Lloc de la Dona.

+ info:
www.oblatas.com
www.hermanasoblatas.org